Hvornår kan jeg få kontanthjælp?

Kontanthjælp har gennem en årrække været genstand for massiv debat. Kontanthjælpsområdet har undergået en hel del reformer, hvilket har givet anledning til en masse forvirring hos den almene dansker. I dette indlæg vil vi opliste kriterierne for at modtage ydelsen, og komme nærmere ind på, hvor meget man kan få i kontanthjælp.

Hvem kan få kontanthjælp?

For at være berettiget til kontanthjælp skal du være fyldt 30 år og opfylde følgende forhold:
  • Du skal have været ramt af eksempelvis sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, en partners dødsfald eller lign.
  • Du skal som følge af mindst en af de ovenstående grunde, befinde dig i en situation, hvor du ikke kan skaffe de nødvendige fornødenheder til din familie eller dig selv.
  • Du må ikke været forsørget af andre
  • Du kan ikke få dine forsørgelsesbehov dækket af andre ydelser, såsom arbejdsløshedsdagpenge, pension eller lign.
Find den billigste a-kasse her

Kontanthjælp for personer under 30 år

Hvis du er under 30 år, og har det der betegnes som en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få kontanthjælp på ungesats. Betingelserne for at opnå kontanthjælp på ungesats, er de samme som oplistet i afsnittet ovenfor. Beløbene og tillægsmulighederne er dog skruet anderledes sammen, og så afhænger størrelsen på kontanthjælpsbeløbet b.la. også af, om du er over eller under 25 år, om du bor hjemme og om du har børn. Lån penge til en god rente her 

Hvordan ansøger jeg om kontanthjælp?

Når du skal ansøge om kontanthjælp, skal du kontakte din kommune. De vil herefter indkalde dig til en samtale senest en uge efter, at du første gang har rettet henvendelse til dem. Når du kommer til samtalen ved jobcentret, vil de vurdere din situation og tage stilling til, hvorvidt du er placeret under kategorien jobparat, eller kategorien aktivitetsparat. Såfremt jobcentret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for 3 måneder, vil du blive vurderet, som værende jobparat og skal derfor stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og være aktivt jobsøgende. Når du er aktivt jobsøgende skal du kunne dokumentere din jobsøgning løbende og registrere alle din jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.dk. Dette sker på samme vis, som det gør for alle almindelige dagpengemodtagere, der får dagpenge gennem a-kasserne. Hvis jobcenteret derimod vurderer, at du ikke er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, så er du det, man vil betegne som aktivitetspart, og du får derfor nogle andre typer af tilbud, der har til formål at gøre dig jobparat. Opret a-kasse hos Ase her 

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Størrelsen på dit kontanthjælpsbeløb afhænger bl.a. af, om du befinder dig i en situation, hvor du har forsørgerpligt over for børn. Kontanthjælpen afhænger ligeledes af, om du har en formue eller andre former for indtægter. Hvis du eksempelvis er gift, vil din ægtefælles eventuelle formue og indtægt også påvirke, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp. Kommunen kan altså ikke hjælpe dig, hvis du eller din ægtefælle har en formue, som kan dækkes jeres egentlige økonomiske behov. Formue betegnes som penge og værdier, som let kan omsættes til penge. For at konkretisere vil en bil nemt kunne afsættes til penge. Kommunen ser dog i denne forbindelse bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne opnå eller bevare en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din families eller din egen erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser derudover bort fra en række nærmere bestemte former for formue. Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, blive disse indtægter fratrukket kontanthjælpen. Normalvis vil disse indtægter blive fratrukket krone for krone. Satserne for kontanthjælp ser således ud: Fyldt 30 år (forsørger børn) – 15.180 kr. Fyldt 30 år (andre) – 11.423 kr. Beløbene ovenfor er pr. måned i kr. før skat, hvis du er fyldt 30 år. Sammenling priser på a-kasser her 

Sådan fungerer kontanthjælpsloftet

Hvis du modtager en integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, er der pr. 1. oktober 2016 opsat en grænse for, hvor meget du månedligt set kan modtage af følgende ydelser:
  • Uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse
  • Særlig støtte
  • Boligstøtte. Her bliver loftet fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.
Kontanthjælpsloftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet er nemlig udformet således, at der er langt større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du altså få i boligstøtte og særlig støtte. Sammenlign priser på forbrugslån her 

Seneste artikler