Hvad er en a-kasse?

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse fungerer som et sikkerhedsnet, hvis du en dag bliver arbejdsløs. A-kassen kan hjælpe dig med at sikre dig en indtægt, hvis du lige er blevet færdig med studierne eller af andre årsager ikke har udsigt til et job.

Sådan fungerer en a-kasse

Ordet a-kasse er en forkortelse for ordet ”arbejdsløshedskasse”. A-kassen er din forsikring mod at ende på kontanthjælp, hvis du skulle være så uheldig at miste dit arbejde. I modsætning til eksempelvis et forsikringsselskab, tjener A-kassen ikke penge på at forsikre dig som medlem. De administrerer i virkeligheden bare de penge medlemmerne indbetaler i medlemskontingent og den statsstøtte, som de modtager til udbetaling af dagpenge. De dagpenge du på sigt vil modtage finansieres altså med 75% af arbejdsmarkedsbidraget og 25% af medlemmernes kontingent.

Sådan får du dagpenge

For at nyde godt af A-kassens klare fordele, skal du have været medlem af og betalt fast månedligt kontingent til A-kassen i et år, samt leve op til følgende lovkrav:
  • Du skal have haft arbejde i minimum 52 uger (1924 timer) de seneste 3 år.
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal være aktivt jobsøgende
Læs også: Hvordan bliver jeg berettiget til dagpenge?

A-kassen kan også hjælpe med andre ting

Udover udbetaling af dagpenge administrerer A-kassen også udbetaling af feriedagpenge, efterløn og forskellige orlovsydelser. F.eks. i forbindelse med barsel og børnepasning. Herudover sørger de respektive A-kasser også for at gennemføre opfølgningssamtaler med de arbejdsløse. Dette for at sikre de bedst mulige vilkår for de arbejdsløse og optimerer mulighederne for, at de hurtigt kommer tilbage i arbejde. De har i denne forbindelse også mulighed for at sende de jobsøgende på relevante kurser, så de får større chancer for at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen. Hertil står A-kasserne også for at indberette oplysninger omkring de ledige til jobcentrene.

Hvorfor skal jeg være medlem af en a-kasse?

Det kan altid betale sig at være medlem af en a-kasse. Det forholder sig nemlig således, at du ikke har mulighed for at modtage dagpenge, hvis ikke du er medlem af en a-kasse. Uden et medlemskab i en a-kasse vil du kun være berettiget til at modtage kontanthjælp. Kontanthjælpen giver et langt lavere beløb end dagpenge, hvorfor det kan give store økonomiske komplikationer ikke at være medlem af en a-kasse. A-kassen fungerer altså som et sikkerhedsnet, som er klar til at redde dig, hvis uheldet en dag er ude.

Seneste artikler