A-kasse

Sammenlign priserne på medlemsskabet hos de forskellige a-kasser. Forbrugerbasen.dk hjælper dig med at finde den a-kasse, der passer bedst til dine behov.

Guide til valg af A-kasse

Alle der ønsker sikkerhed på et til tider usikkert jobmarked, bør være medlem af en A-kasse. A-kassen er det sikkerhedsnet der griber dig, hvis uheldet er ude og du mister dit job. Hvis du er medlem af en A-kasse vil du nemlig modtage dagpenge, hvis du skulle komme i den uheldige situation, at du bliver fyret. Retten til dagpenge kræver dog, at du betaler kontingent til en A-kasse.

Hvorfor skal jeg være medlem af en A-kasse

Som beskrevet ovenfor tilbyder A-kassen dig et økonomisk sikkerhedsnet, hvis du bliver afskediget fra dit job. Det kan være en svær pille at sluge, at betale penge hver måned til en ydelse, som man ikke har i sinde eller håber på at gøre brug af. Det er dog en rigtig god idé, at være dækket godt ind, hvis du en dag står uden job. Dagpengene kan sikre, at du har råd til de faste udgifter, selvom du er jobløs. I de følgende afsnit giver vi dig inspiration til, hvad du bør overveje når du vælger din nye A-kasse.

Hvad er en A-kasse?

Definition:

En arbejdsløshedskasse er en privat forening af lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er dannet med det formål at sikre foreningens medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af arbejdsledighed.

Når du er medlem af en a-kasse modtager du økonomisk støtte fra staten, hvis du står uden job. De forskellige a-kasser har specifikke krav du skal efterleve, hvis du vil være sikker på at være berettiget til dagpenge. Mange mennesker forveksler en a-kasse med en fagforening, men disse to institutioner kan ikke sidestilles. A-kassen forsikrer med økonomisk bistand i tilfælde af ledighed, hvorimod fagforeningen blot er et rådgivende organ, som kan hjælpe dig med at sikre, at du er bedst muligt stillet når du er i arbejde.

De mest markante fordele ved A-kasse medlemsskab

Den mest kendte ydelse fra a-kassen er dagpenge, men a-kassen kan også hjælpe dig med følgende aspekter:

  • Hjælp til at fremme dine muligheder for igen at indtræde på arbejdsmarkedet
  • Vejledning og rådgivning i form af personlige samtaler, som kan være givende, når du igen skal søge job.
  • Udbetaling af efterløn, feriepenge, sygedagpenge mm.

Når du vælger din A-kasse skal du være opmærksom på, at flere A-kasser henvender sig til specifikke faggrupper. Dette kunne være journalistik, marketing, sygepleje, undervisning og lign. Det er derfor en god idé at undersøge, hvilken A-kasse, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund.

Hvem kan blive medlem af en A-kasse?

Kort forklaret kan alle, som har bopæl i Danmark, blive medlem af en A-kasse. Lige meget hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har, kan du blive optaget i en A-kasse.

Som beskrevet tidligere skal det igen nævnes, at nogle a-kasser kun vil optage dig som medlem, hvis du arbejder inden for et bestemt fag inden for en bestemt branche.

Hvordan finansieres dagpengene?

De dagpenge du får udbetalt, hvis du bliver ledig, bliver finansieret delvist af medlemmerne gennem kontingentbetaling og delvist via staten. Da antallet af forsikrede har været nogenlunde konstant i en lang årrække, gør det samme sig gældende for medlemmernes finansiering. Statens bidrag til finansieringen afhænger derimod af af konjunkturerne i samfundet. Dette kan eksemplificeres i det faktum, at de forholdsvis lave dagpengeudbetalinger i årene inden finanskrisen var fuldt medlemsfinansierede, hvorimod staten stod for omtrent halvdelen af finansieringen i perioden efter, hvor der var højere ledighed.    

Huskeregler vedrørende medlemsskab i A-kasse

Hvis du er nyuddannet, er det meget vigtigt, at du husker at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, du har færdiggjort din uddannelse. Det forholder sig nemlig således, at hvis du glemmer at melde dig ind, kan du først blive optaget i en a-kasse når du har fået et arbejde. Herefter kan du først modtage udbetaling af dagpenge efter indbetaling af kontingent i et år.

Såfremt du af uransagelige årsager bliver afskediget på dit job, så skal du huske at melde dig ledig på jobcentrets hjemmeside med det samme. Senest tre uger efter du har meldt dig ledig på hjemmesiden, skal du have uploadet dit CV til samme hjemmeside. Herefter skal du en gang om ugen logge ind på hjemmesiden og bekræfte, at du er aktivt jobsøgende, så du fortsat vil være berettiget til at modtage dagpenge. På dette område er jobcenteret meget strikse, så det er vigtigt, at du husker at søge de jobs, som det kræves af dig. Du vil desuden blive indkaldt til samtaler med en personlig rådgiver løbende.