Dagpenge

Er du på dagpenge og ønsker at finde den bedste og billigste A-kasse? Hos Forbrugerbasen kan du finde netop den A-kasse, der passer bedst til dine behov. 

Guide til dagpenge

Hvis du lige er blevet færdiguddannet eller netop er blevet ledig, så har du muligvis ret til dagpenge. Om du kan modtage dagpenge, hvor meget du kan forvente at få og hvornår du kan få dem, afhænger af en række specifikke faktorer. Herunder skaber vi overblik over dagpengereglerne.

Hvordan får jeg ret til dagpenge?

For at blive berettiget til dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det har ingen betydning, om du har skiftet fra en a-kasse til en anden undervejs, da din anciennitet følger dig fra a-kasse til a-kasse. Såfremt du er studerende, er reglerne en anelse anderledes, da man som studerende er omfattet af dimittendreglen.

Alt afhængig af din situation skal du desuden opfylde enten et beskæftigelseskrav eller et indkomstkrav.

Hvis du har modtaget dagpenge før:

Befinder du dig i en situation hvor du tidligere har modtaget dagpenge og har opbrugt din dagpengeret, kan du optjene en ny 2-årig dagpengeperiode. Dette hvis du inden for en periode på 3 år har haft 1.924 løntimer, hvilket rundt regnet svarer til 1 års fuldtidsarbejde. Hvis du kun er deltidsforsikret, er antallet af løntimer 1.258.

Hvis du ikke har modtaget dagpenge før:

Såfremt du ikke har modtaget dagpenge før, skal du leve op til det såkaldte indkomstkrav. Indkomstkravet dikterer, at du som minimum skal have tjent 155.580 kroner inden for de seneste tre år som deltidsforsikret og 233.376 som fuldtidsforsikret.

Hvad er reglerne når jeg modtager dagpenge?

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en del regler du skal forholde dig til, for at du kan bibeholde din ret til at modtage dagpenge. Helt overordnet er det essentielt, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket indebærer følgende:

 • Du skal opholde dig og bo i Danmark
 • Minimum hver 7.dag skal du tjekke dine jobforslag
 • Du skal have et fyldestgørende og opdateret cv på Jobnet.dk
 • Du skal være i stand til at tage et job med kun én dags varsel
 • Du skal deltage aktivt i kurser og andre givne tilbud
 • Du skal kunne møde til samtaler i jobcenteret med én dags varsel

Det er yderst vigtigt, at du overholder de ovenfor opridsede regler, da den respektive a-kasse til enhver tid kan vælge at ophæve din ret til dagpenge. Dagpengesystemet er ret stringent. Hvis du mister din ret til dagpenge vil du kun have mulighed for at modtage kontanthjælp, som ligger på en væsentligt lavere sats.

Hvor længe kan jeg modtage dagpenge? 

Med tiden er reglerne for både varighed og dagpengesatser blevet skærpet. Dette som resultat af de mange reformer på området. Det betyder, at du i dag kan modtage dagpenge i op til 2 år, hvilket for deltidsforsikrende i runde tal betyder 3.120 timer og for deltidsforsikrede 

Hvad er dagpengesatserne? 

Det forholder sig således, at satsen for hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, afhænger af hvor stor eller lille din indkomst var, imens du var lønmodtager. Den højeste dagpengesats man kan opnå som fuldtidsforsikret, uanset tidligere indkomst, er dog 18.866 kroner. Den højeste dagpengesats for deltidsforsikrede er 12.577 kroner.

Din personlige dagpengesats bliver altid udregnet af din egen a-kasse, hvis du skulle gå hen og blive ledig. Det fordelagtige herved er, at a-kassen kigger på de sidste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor din indkomst har været højest.

Hvis du har været selvstændig erhvervsdrivende, bliver din dagpengesats fastlagt på baggrund af, hvor stort et overskud, du har haft i din virksomhed.

Du kan læse meget mere om a-kasser for selvstændige her.  

Mister jeg dagpengeretten, hvis jeg er selvforskyldt ledig?

Ja, du mister din ret til dagpenge, hvis du er selv er skyld i din ledighed. Dette betyder, at du får karantæne fra din a-kasse.Du kategoriseres som selvforskyldt ledig, hvis du f.eks:

 • Du selv er skyld i afskedigelsen fra din arbejdsplads
 • Du uden en god og gyldig grund afviser at tage et arbejde, der bliver dig henvist af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en potentiel arbejdsgiver.
 • Du uden gyldig grund opsiger dit eksisterende arbejde
 • Uden god grund afslår at være med til at udarbejde ”Min Plan” eller afslår et tilbud, der er blevet dig givet efter en jobplan.

Gyldige grunde til at opsige dit arbejde, afslå arbejde og jobtilbud

I visse tilfælde kan du godt opsige dit eksisterende arbejde uden at komme i karantæne hos a-kassen- Der skal dog være en gyldig grund hertil. En gyldig grund kan være, når du opfylder en af følgende betingelser:

 • Du har fået en lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af en given sygdom.
 • Du har ikke en reel mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Det er værd at bemærke, at selvom du har opfylder en af ovennævnte gyldige grunde, så skal din a-kasse altid først vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Karantæne

Hvis ikke du har en god og gyldig grund, så bliver du betragtet som selvforskyldt ledig, og då får derfor en karantæne. Dette betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.

Hvis du skulle blive selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, har det store konsekvenser, da du herefter mister retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.  

Hvordan melder jeg mig ledig?  

Hvis du kommer i den uheldige situation at du mister dit job, så skal du huske at melde dig ledig. Det skal du gøre, på den første dag, du er ledig. Du skal melde dig ledig på jobnet.dk. Såfremt du på ledighedstidspunktet ikke har adgang til en computer eller internet, så kan med fordel ringe til dit lokale jobcenter eller a-kasse og bede dem om hjælp.

Det er et krav at du skal være tilmeldt som ledig, hvis du vil have dagpenge udbetalt fra din a-kasse.