Hvordan bliver jeg berettiget til dagpenge?

Er du lige blevet færdiguddannet eller netop blevet ledig på arbejdsmarkedet? Hvis ja, så har du højst sandsynligt ret til dagpenge. Der er dog en række faktorer, der spiller ind på om du kan modtage dagpenge, hvor meget du kan forvente at få og hvornår du kan få dem. I dette indlæg giver vi dig et overblik over de gældende dagpengeregler.

Hvordan får jeg mine dagpenge? 

Det første krav der gør sig gældende, hvis du skal gøre dig berettiget til dagpenge er, at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det har imidlertid ingen betydning, om du tidligere har skiftet fra en a-kasse til en anden, da din anciennitet automatisk vil følge dig fra a-kasse til a-kasse. Du skal dog være opmærksom på, at reglerne er en smules anderledes, hvis du er studerende. Som studerende er du nemlig omfattet af dimittendreglen. Afhængigt af hvilken situation du befinder dig i, skal du desuden opfylde enten et indkomst – eller beskæftigelseskrav. Sammenlign priserne hos de forskellige a-kasser her

Dagpenge som lønmodtager

Såfremt du er lønmodtager, skal du efterleve følgende retningslinjer for at gøre dig berettiget til at modtage dagpenge:
 • Du skal være meldt ledig på jobnet.dk
 • Du skal have været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • Du skal have haft en indkomst på mindst 233.276 kr. (2019) inden for de seneste 3 år samtidig med, at du har været medlem af en a-kasse. I denne forbindelse kan du som maksimum medregne 19.448 kr. pr måned (2019).
 • Du skal leve op til kravene om rådighed og jobsøgning.

Du skal stå til rådighed og være aktivt jobsøgende

Det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at du i teorien er klar til at sige ja til et nyt job i morgen. Dertil indebærer det, at potentielle arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig. Desuden skal du være aktiv i din jobsøgning og møde op til dine aftaler. For at uddybe betyder kravet om rådighed følgende:
 • Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk
 • Du skal udforme et aktivt cv, som skal være tilgængeligt på jobnet.dk
 • Du skal bo og opholde dig i Danmark
 • Du skal kunne starte fuldtidsarbejde med én dags varsel
 • Du skal leve op til kravene om jobsøgning
 • Du skal tjekke dine jobforslag på jobcenter.dk hver 7. dag
Hvis du ikke efterlever og overholder ovennævnte krav, kan der sås tvivl om, hvorvidt du i virkeligheden står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket kan påvirke din ret til dagpenge. Du skal desuden fortælle din a-kasse og jobcentret, hvis du:
 • Deltager i en uddannelse
 • Ikke har børnepasning
 • Flytter varigt eller midlertidigt
 • Tager til udlandet
 • Holder ferie
Du skal desuden informere din a-kasse, hvis du:
 • Vælger at sige nej til et job, der er formidlet af a-kassen, jobcentret eller an den vilkår
 • Afslutter et ansættelsesforhold
 • Får begrænsninger i din erhvervsevne

Der finde gyldige grunde til at opsige arbejde, afslå arbejde og jobtilbud

Der findes gode grunde til at sige op på dit eksisterende arbejde også uden at risikere karantæne hos a-kassen. Der er dog et krav om at grunden til opsigelsen er gyldig. En gyldig grund kan være, når du opfylder en af nedenstående betingelser:
 • Du skal have en lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund sygdom.
 • Du har ikke en reel mulighed for at få passet dine børn, der kræver en særlig form for pleje.
Selvom du opfylder ovennævnte krav, bør du altid konsultere med din a-kasse, da de altid først skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad er dagpengesatserne?

Der kan ikke gives et universelt gyldigt svar på, hvad dagpengesatsen er. Det forholder sig nemlig således, at satsen for hvor meget du kan få udbetalt, er baseret på hvor stor eller hvor lille din indkomst var, da du var lønmodtager. Den højeste dagpengesats man kan opnå som fuldtidsforsikret er 18.866 kroner. Denne sats ligger fast uanset tidligere indkomst. Den højeste dagpengesats for deltidsforsikrede medlemmer af en a-kasse er 12.577 kroner. Din personlige dagpengesats bliver udregnet af din egen a-kasse. Det positive i denne sammenhæng er, at din a-kasse kigger på din indkomst de sidste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor din indkomst har været på sit højeste. Såfremt du har været selvstændigt erhvervsdrivende, bliver din dagpengesats klarlagt med udgangspunkt i det overskud, du har haft i din virksomhed. Find en billig a-kasse her  

Hvordan melder jeg mig ledig?

Hvis du skulle ende i en situation, hvor du af uransagelige årsager mister dig nuværende job, så skal du huske at melde dig ledig med det samme. Du skal melde dig ledig på jobnet.dk. Såfremt du ikke har adgang til en computer eller internet på ledighedstidspunktet, kan du ringe til dit lokale jobcenter eller a-kasse og bede dem om at hjælpe med tilmeldingen. Det er et uomtvisteligt krav, at du skal være tilmeldt som ledig, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at få dagpenge udbetalt fra din a-kasse.

Seneste artikler