Arbejdsløshedsforsikring – hvordan får man det?

Hvad er en arbejdsløshedsforsikring?

En arbejdsløshedsforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du af uransagelige årsager mister dit arbejde. Du har som udgangspunkt en arbejdsløshedssikring, hvis du har tegnet et medlemskab hos en a-kasse. Dette medlemskab sikrer desuden, at du kan få dagpenge hvis du bliver arbejdsløs.

Lønsikring kræver tilmelding

For at få lønsikring i form af en arbejdsløshedsforsikring kræver det, at du aktivt tegner en lønsikring. En lønsikring er ganske kort forklaret en helt almindelig privatforsikring, som du enten tegner gennem din bank, dit forsikringsselskab eller din a-kasse. Lønsikringen dækker ligeledes hvis du er så uheldig at miste dit job, men der er en væsentlig forskel. Reglerne for lønsikring er nemlig ikke fastsat per lov. Det vil sige, at de enkelte selskaber/udbydere selv sætter rammerne og dikterer deres vilkår og betingelser. I denne guide gennemgår vi de gældende regler for at tegne en arbejdsløshedsforsikring. Vi vil senere præsentere en guide omkring vilkårene for lønsikring. Find den billigste a-kasse her 

Sådan dækker en arbejdsløshedsforsikring

Som beskrevet giver en arbejdsløshedsforsikring dig ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Du har faktisk automatisk en arbejdsløshedsforsikring, hvis du har et arbejde og betaler dit kontingent til din a-kasse rettidigt hver måned. Det forholder sig nemlig således, at 340 kroner af dit månedlige a-kassekontingent går til et medlemsbidrag til staten. Det er netop disse penge, som sikrer, at du er berettiget til at modtage dagpenge, hvis du mister dit nuværende eller et fremtidigt job. Systemet er dog en anelse rigidt, hvilket medfører, at der er en række krav du skal leve op til, som lønmodtager, for at blive godkendt til at modtage dagpenge. Kravene lyder som følger:
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Du skal opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (nærmere indføring følger i det næste afsnit)
  • Du skal have være medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder.
Det er dog ikke de eneste krav du skal forholde dig til. Mens du modtager dagpenge, kan der nemlig være yderligere krav du skal efterleve. Der er eksempelvis mødepligt til samtaler med a-kassen og jobcentret, og du skal sende jobansøgninger hver evig eneste uge. Find den billigste lønsikring her 

Beskæftigelseskrav eller indkomstkrav

Du skal enten opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet for at være dagpengeberettiget. Hvilke specifikke krav der gælder dig, afhænger af om du har modtaget dagpenge før eller ej. Såfremt du ikke har modtaget dagpenge før, skal du opfylde indkomstkravet. Dette indebærer, at du inden for de sidste tre år skal have optjent følgende:
  • 348 kroner (2018 takst) i løn som fuldtidsforsikret.
  • 232 kroner (2018 takst) i løn som deltidsforsikret.
Såfremt du har modtaget dagpenge før, så skal du opfylde beskæftigelseskravet. Her opereres der med løntimer i stedet for indkomst. Du skal inden for de sidste tre år have indberettet følgende:
  • 942 løntimer som fuldtidsforsikret
  • 258 løntimer som deltidsforsikret
Læs også: Hvornår kan jeg få kontanthjælp? 

Dagpengeregler

Som udgangspunkt kan du modtage dagpenge i maksimalt to år. Dette inden for en treårig periode. Når du har opbrugt din toårige dagpengeperiode, skal du optjene retten til at kunne modtager dagpenge igen. Dette opnås ved at leve op til beskæftigelseskravet på ny. Det vil kort forklaret sige, at du skal have arbejdet 1.924 timer inden for en periode på tre år som fuldtidsforsikret. Deltidsforsikrede skal arbejde 1.258 timer inden for samme treårige periode, for at opnå ret til dagpenge. Det svarer til ca. 12 måneders arbejde. Det er dog vigtigt at pointere, at det kun er ikke-støttet lønarbejde, der tæller med i regnskabet. Det er også muligt at forlænge dagpengeperioden. Dette kan gøres mens du er på dagpenge, ved at tage imod småjobs i kortere tidsperioder. Det forholder sig nemlig således, at for hver time du arbejder, optjener du to timers ekstra dagpenge. Læs også: Hvordan bliver jeg berettiget til dagpenge?

Seneste artikler